тел.:   (044) 226-20-43
факс: (044) 279-10-39

адреса: м. Київ, вул. Хрещатик 7\11

E-mail:   uks@coop.com.ua -, JavaScript

газета ВІСТІ

пропозиції для бізнесу


Профспілки

Новини Укркоопспілки

01.09.2017

Молодь обирає перспективу

Керівники кооперативних вишів відповіли на запитання щодо результатів нинішньої вступної кампанії:

1. Чи задоволені Ви результатами нинішньої вступної кампанії?

2. Які спеціальності є нині найбільш популярними серед вступників?

3. Що важливого у вашому виші буде у новому навчальному сезоні, чим новий навчальний рік відрізнятиметься від попереднього?

4. Що найбільше болить сьогодні викладачам?

Олексій НЕСТУЛЯ, ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, доктор історичних наук, професор:

1. Безумовно «так»! Цього року значно зросла частка вступників, які закінчили загальні освітні навчальні заклади Полтави та Полтавської області й вступили до нашого університету. Це свідчить про довіру учнівської молоді та їх батьків до вишу. Крім цього, ми пишаємося тим, що існує чітка тенденція (і цей рік не став винятком) зростання частки абітурієнтів, які скористались можливістю безкоштовно навчатись у ПУЕТ на підставі високого бала сертифікату ЗНО (понад 180 балів). Ми сподіваємось, що саме ці юнаки й дівчата стануть потенціалом розвитку як університету, так і краю та країни загалом.

Загалом приємно констатувати такі тенденції на тлі різких демографічних змін і суцільного скорочення кількості вступників у 2017 р.

2. Найпопулярнішими спеціальностями 2017 року стали ті, на які існує реальний попит серед роботодавців. Вступники все більш прагматичні й це добре! Вони обирають перспективу. На їх вибір впливають перспективи працевлаштування, можливість міжнародного стажування під час навчання. У цьому випадку особливу зацікавленість в абітурієнтів 2017 року викликає запроваджена університетом модель практико-орієнтованого навчання, метою якого є навчити студентів працювати в сучасних жорстких умовах. Реальні цифри свідчать на нашу користь: за програмою міжнародних стажувань улітку 2017 року за кордон виїхало понад 400 студентів ПУЕТ. Найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2017 року: «Готельно-ресторана справа», «Туризм», «Філологія», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Харчові технології».

3. Новації цього року − нові навчальні плани. Ми повністю адаптували їх під європейські стандарти, узявши за основу концепцію практико-орієнтованого навчання. Зроблено це невипадково, оскільки завдяки цим планам студенти зможуть навчатись за програмами «подвійного диплома», брати участь у програмах міжнародних обмінів. Навчаючись за цими планами, студенти швидше реалізують себе на вітчизняному й закордонному ринках праці, реалізуються як особистості, як фахівці.

4. Я б замінив «болить» на «вболівають», адже професорсько-викладацький склад відчуває всю відповідальність перед абітурієнтами та їх батьками, виступаючи в ролі гарантів тих знань і вмінь, що отримають юнаки та дівчата згодом. Перед викладачами ПУЕТ стоїть завдання опанування нових методів і форм організації навчального процесу, які мають бути інтерактивними, актуальними та сучасними, відповідати вимогам ринкового середовища. Ми, наставники, маємо не лише встигати, а й випереджати тенденції розвитку ринку праці.

Марта БАРНА, перший проректор Львівського торговельно-економічного університету, доктор економічних наук

1. У 2017 році вступна кампанія відзначалася високим рівнем конкуренції серед навчальних закладів, зниженням загальної кількості випускників шкіл, які були зареєстровані для ЗНО, а також збереженням тенденції вступу великої кількості випускників у закордонні вищі навчальні заклади. Попри складні умови, ми задоволені результатами цьогорічної вступної кампанії, оскільки університету вдалося отримати позитивну динаміку. Так, на денну форму освітнього рівня бакалавр зараховано студентами на 9% більше осіб, порівняно з 2016 роком, на повний термін навчання денної форми зараховано на 20% осіб більше, порівняно з 2016 роком. У цьому році збільшилася кількість студенів освітнього рівня бакалавр на базі загальної середньої освіти. Слід зазначити, що збільшилася кількість студентів, які здобули повну загальну середню освіту в інших областях України, що свідчить про відновлення популярності Університету в межах України.

Щодо набору студентів для здобуття ступеня магістр, то набір здійснено на прогнозованому рівні, але із зменшенням загальних показників прийому в порівнянні з попереднім роком у зв’язку із зменшенням кількості випускників бакалаврату.

Вступна кампанія 2017 року засвідчила, що виконання заходів із комплектування контингенту студентів, відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій і налагодження ефективної співпраці Університету з кооперативними коледжами дозволили нашому вишу забезпечити в цілому позитивні результати набору студентів на заочну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра в умовах зменшення кількості вступників коледжів у 2017 році порівняно з 2016 роком.

У 2017 році студентами університету зараховано 1135 осіб (26,7% від кількості поданих заяв).

2. Найбільш популярними спеціальностями серед абітурієнтів у 2017 році були: готельно-ресторанна справа; право; туризм.

3. У новому навчальному році науково-педагогічними працівниками Університету продовжуватиметься інтенсивна робота щодо модернізації освітніх програм у контексті реалізації компетентнісного підходу в навчанні, який передбачає спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових компетенцій особистості. Відповідно до оновлених навчальних планів, збільшено кількість практик, що дасть можливість поетапно впроваджувати різноманітні форми та методи дуальної освіти. Крім того, в Університеті планується відкриття навчальних професійних центрів, які дадуть можливість студентам отримувати професійні навички майбутньої професії за допомогою професіоналів-практиків. Так, 27 вересня, у Всесвітній день туризму, буде відкрито Навчальний туристичний центр Університету. У новому навчальному році продовжуватиметься розширення співпраці з іноземними партнерами щодо проходження практики студентами за кордоном, а також навчання студентів за кордоном відповідно до програм академічної мобільності.

4. Сьогодні викладачів турбує звичайно питання збільшення контингенту студентів, адже від цього залежить і педагогічне навантаження, і можливість займатися улюбленою педагогічною діяльністю. Можливість залучення практиків до освітнього процесу з метою підготовки висококваліфікованих кадрів, які будуть користуватися попитом на ринку праці. Адже працевлаштування випускників теж тривожить викладачів. Звичайно, найбільше переймається кожен викладач рівнем та якістю підготовки студентів. Адже випускник, який закінчив університет і став хорошим спеціалістом, цінним працівником та високоінтелектуальною особистістю, є найкращим показником вишу загалом, кожного викладача зокрема і звісно найкращим засобом профорієнтаційної роботи.