тел.:   (044) 278-73-23
факс: (044) 279-10-39

адреса: м. Київ, вул. Хрещатик 7\11

E-mail:   uks@coop.com.ua -, JavaScript

газета ВІСТІ

пропозиції для бізнесу


Профспілки

Про профспілки

Голова ЦК Профспілки

Левицький Володимир Павлович

Освіта вища, у 1972 році закінчив Львівський торгово-економічний інститут. Працював начальником відділу організації і техніки торгівлі, начальником планово-економічного відділу Київської облспоживспілки, начальником управління торгівлі виконкому Київської обласної Ради народних депутатів, заступником начальника фінансово-економічного управління, начальником управління кадрів, навчальних закладів і заробітної плати, заступником голови Правління Укоопспілки, головою ЦК Профспілки.

Обраний на посаду голови ЦК Профспілки 10 вересня 2002 року з переобранням на IV та V З'їздах Профспілки у 2005 та 2010 роках. Заслужений працівник сфери послуг України, заслужений працівник профспілок України.


Заступники Голови ЦК Профспілки

Ганна Василівна Дордука

Олексій Митрофанович Тукало

Профспілка станом на 01.01.2011 об'єднує 75,7 тис. членів, в тому числі 58,7 тис. працівників споживчої кооперації України, із них 73,2% складають жінки, 39,7% - молодь до 35 років. Профспілковим членством в системі споживчої кооперації України охоплено понад 96,5% працюючих.

Структура Профспілки збереглася, проте з часу створення кількість обласних організацій зменшилася на 3, районних - на 242, первинних - на 4197.

Найбільш численними обласними організаціями є Рівненська, Вінницька, Львівська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська та Житомирська.

Вищим органом Профспілки є З'їзд, який скликається один раз у 5 років.

Керівними органами Профспілки є:

 • Центральний комітет, до якого обрано 77 членів Профспілки.
 • Президія ЦК Профспілки у складі 31 особи.
 • В апараті Центрального комітету Профспілки працюють:

Людмила Леонідівна Зюмченко – завідувач відділу організаційної роботи

Наталія Вікторівна Орлюк – завідувач відділу економічного, соціального та правового захисту

Основними документами, якими керується у своїй діяльності Профспілка працівників споживчої кооперації України, є Статут Профспілки, Конституція України, Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", "Про споживчу кооперацію" тощо.

Пріоритетними завданнями Профспілки працівників споживчої кооперації України є:

 • представництво та захист трудових, соціально-економічних прав і інтересів членів Профспілки перед державою і роботодавцями;
 • захист прав членів Профспілки з питань оплати праці, повної продуктивної зайнятості та з правового і соціального захисту;
 • зміцнення профспілкової солідарності і збереження структури Профспілки відповідно до вимог Статуту Профспілки та підвищення рівня роботи з мотивації профспілкового членства;
 • удосконалення організаційно-правового процесу ведення колективних переговорів щодо укладення Галузевої, обласних, районних угод і колективних договорів на виробничому рівні та підвищення їх ролі в системі;
 • створення для працюючих належних та безпечних умов праці;
 • проведення активної кадрової політики шляхом втілення у життя Концепції щодо роботи з профспілковими кадрами та активом;
 • поліпшення фінансового забезпечення статутної діяльності Профспілки;
 • участь в організації відпочинку, культурного і спортивного дозвілля, оздоровлення працівників системи та членів їхніх сімей.

Між Правлінням Укоопспілки і Президією ЦК Профспілки постійно укладається Галузева угода. Основою для її укладення є положення Генеральної угоди. Метою Галузевої угоди є подальший розвиток споживчої кооперації України та підвищення рівня соціально-економічного захисту працюючих.

Статут Профспілки постійно удосконалюється і відповідає вимогам часу та завданням, які вона вирішує.

Центральний комітет значну увагу приділяє дотриманню Статутних вимог та підвищенню авторитету Профспілки, її виборних працівників і профспілкових активістів.

Для цього з профспілковими керівниками, працівниками і профактивом на всіх рівнях проводяться навчання, семінари, ділові ігри, обмін досвідом роботи. Голови республіканського та обласних комітетів профспілки навчаються разом з головами правлінь Кримспоживспілки і облспоживспілок. Перед ними виступають керівники і спеціалісти Укоопспілки, Центрального комітету Профспілки, професорсько-викладацький склад Львівської комерційної академії, Полтавського університету економіки і торгівлі, а також лектори наукових інститутів України.

Профспілка працівників споживчої кооперації України, як членська організація Федерації профспілок України, бере активну участь в її діяльності і заходах, які проводяться ФПУ.