тел.:   (044) 278-73-23
факс: (044) 279-10-39

адреса: м. Київ, вул. Хрещатик 7\11

E-mail:   uks@coop.com.ua -, JavaScript

газета ВІСТІ

пропозиції для бізнесу


Профспілки

Освіта і наука

Укоопспілка веде активну освітню і наукову діяльність. В системі Укоопспілки працює 23 Вищих навчальних закладів, серед яких Полтавський університет економіки і торгівлі, Львівська комерційна академія, Вінницький кооперативний та Хмельницький кооперативний торгівельно-економічний інститути. Крім того фахівців для різноманітних галузей реального сектору економіки готують 19 коледжів і технікумів Укоопспілки.

Щорічно наші Виші випускають 12 тисяч студентів, які стають не тільки кадровим поповненням підприємств Укоопспілки, а працюють за фахом в багатьох галузях по всій Україні.

Крім того, Виші Укоопспілки на міжнародному рівні співпрацюють з Вищими навчальними закладами більш ніж 20 країн світу, серед яких Великобританія, США, Франція, Германія та Росія.

Також Укоопспілка приділяє велику увагу науковій діяльності. Наукова діяльність в кооперативних вищих навчальних закладах акредитації розвивається за напрямами понад 50 наукових шкіл, проводяться наукові дослідження більш як за 100 науково-дослідними темами. Поряд із науковими дослідженнями природничих процесів, створенням технічних винаходів та розробкою нових технологічних процесів, важливими напрямами науково-дослідної роботи є дослідження: проблем економіки, власності та виробничих відносин; організації та управління підприємствами різних форм власності; формування ринкового механізму господарювання; національного ринку товарів і послуг; ринку праці України; харчових технологій та продуктів; технологічних процесів харчових виробництв.

На постійній основі проводяться різноманітні наукові семінари та конференції, які дозволяють обмінюватися досвідом з науковцями як в межах України, так і у міжнародному масштабі.